PCI

De afkorting P.C.I. betekent Parochiële Charitatieve Instelling. 
Wanneer mensen door financiële nood in moeilijkheden komen kan er een beroep gedaan worden op de parochie. De aanvraag voor hulp gebeurt discreet. Er is een jaarlijkse collecte voor dit fonds op Witte Donderdag.

Kees Tol is voorzitter.
Nel Koopman is penningmeester
Ria Duijn is secretaresse.