nieuws

                                                             

Home

Ria Duijn heeft een lintje van de Koning gekregen. 

Ria is al jarenlang lectrice bij ons in de kerk. 

Zij doet ook veel voor de Zonnebloem en 

voor Sportvereniging Beemster 

en ze is in twee buurtverenigingen actief. 

Voor Ons Hoekje en voor de buurt

waar zij nu woont.  Een zeer verdient lintje!


Ria van harte gefeliciteerd!


******

Het dameskoor bestaat 50 jaar.

 Op 24 september 2017 was er daarom 

een feestelijke viering zijn om dit te herdenken.


50 Jaar Priester

Pastoor Luís Weel heeft dit gevierd in juni 2016 

in Heerhugowaard, de Rijp en Brazilië. 

De foto's zijn uit de Rijp en Brazilië


 

 Een honderdjarige mevrouw feliciteert Pastoor Weel in de Rijp


 Een mooie taart in Brazilië


  Brazilië
******


Frans Ruijter kreeg de

Pauselijke onderscheiding

Pro Ecclesia et Pontifice


Al eerder ontving Frans Ruijter een lintje van de Koning. 

In november 2015 kwam daar nog een hele mooie onderscheiding bij.

 Uit handen van pastoor Marcelo Rocha ontvangt hij de waardering van de kerk en de Paus.  De kerkelijke kleuren wit en geel met een schitterende medaille  passen bij Frans. Hij is  als geen ander actief voor onze parochie. Proficiat Frans, bedankt namens alle parochianen voor het vele dat jij gedaan hebt.

Dat Frans van grote betekening is voor onze kerk dat heeft de Paus goed gezien. Ook op maatschappelijk vlak is hij veelvuldig actief, en zeker bij onze kerk benut Frans zijn talenten ten volle.

Er werd een receptie gehouden ter ere van deze prachtige onderscheiding.  

Er werd een receptie gehouden in de KerckhaenFrans Ruijter kreeg gouden Gregorius penning

Twee dagen later ontvangt Frans ook nog eens tijdens de repetitieavond van het herenkoor de gouden Gregorius penning. Dit vanwege 50 jaar actief lidmaatschap. Normaal gesproken wordt dit feestelijk uitgereikt tijdens een kerkdienst zodat alle parochianen getuigen kunnen zijn, maar door de Pauselijke onderscheiding is deze uitreiking in besloten kring gedaan.

Lida Tol maakte de foto's tijdens de feestelijke zondag en bij het herenkoor. 

 ****

Lintje van de Koning voor

 Piet Stroet 

en Nelly Mooij

In April 2014 kregen Piet Stroet en Nelly Mooij een lintje van de Koning. Het heeft de Koning behaagd dat zij een onmisbare kracht zijn in vele opzichten, maar zeker voor onze kerk.Welkom pastoor Marcelo.

Op vrijdag 20 september werd pastoor Marcelo Saläo Rocha geïnstalleerd in de St. Nicolaas kerk in Purmerend. 

Pastoor Bommer 50 jaar Priester.

Op 12 mei 2013 werd in de Rijp gevierd dat pastoor Bommer 50 jaar geleden priester werd. Met een hele mooie gezamenlijk kerkmis van de vier Robs parochies en prachtige koormuziek werd dit gevierd. Na de heilige Mis werd er in de tuin een receptie gehouden waar velen de hand wilden schudden van de jubilaris.


Wil Timmer-Tol heeft een lintje van 

de Koningin gekregen.

Op 26 april werd zij opgehaald van huis door de Burgemeester. Hij somde in het gemeentehuis alle dingen op die zij voor onze maatschappij vrijwillig doet. En dat is niet mis... Voor de kerk, het vrouwen gilde, de Zonnebloem, het Beatrixfonds en voor WBSV is zij bijzonder actief. Het heeft Hare Majesteit behaagd haar daarvoor een lintje toe te kennen. ... Heel terecht, zij is een voorbeeld voor velen. Frans Ruijter was in het gemeentehuis present namens de parochie om haar een bloemetje te geven.Parochie jaarvergadering in de Kerckhaen werd goed bezocht op 22 april 2013. 

Er was een uiteenzetting van Hermon vastgoedbeheer over de toekomst van ons kerkgebouw. Het bestuur, het bisdom en andere partijen zijn aan het nadenken hoe de kerk in de toekomst een andere bestemming kan krijgen, maar wel met behoud van een eigen kerk maar dan in veel kleinere vorm. 


Viering 375 jaar katholieken in de Beemster. Vier vrijwilligers in het zonnetje gezet.


Co Bleeker ontving Bavo penning wegens grote verdienste voor onze parochie

Op zondag 25 november was er een plechtige Hoogmis met hulpbisschop J.W.M. Hendriks van het Bisdom Haarlem Amsterdam, priester Jan Duin en pastoor Luìs Weel. 

Er werd gevierd dat er 375 jaar katholieken zijn in de Beemster.

De Beemster fanfare en het gemengde koor verzorgden de muzikale omlijsting.  Priester Jan Duin heeft een geschiedschrijving gemaakt, dit werd uitgedeeld aan de aanwezigen. In de link geschiedenis is het terug te vinden.

Er werden vier vrijwilligers naar voren geroepen, om in het zonnetje gezet te worden wegens lange periode van 25 jaar 

vrijwilligerswerk. Dit waren Truus Haring, Els van der Hulst, Marian Twint-ten Dam en Wil Timmer.  Zij zijn kerkwerksters en lectrices. Zij ontvingen de Joannes de Doperkaars en een mooi boeket bloemen. Dit hebben zij dik verdiend. Zonder de hulp van deze duizendpoten zou geen enkele kerk kunnen bestaan. Zij zijn eigenlijk hun gewicht in goud waard.

Co Bleeker zingt 50 jaar bij het Herenkoor. De heer Niek van Baar nam het woord om hem ook te eren. De hulpbisschop deelde hem de Bavo penning uit. Deze penning is een paar jaar geleden voor het eerst uit gedeeld, en is er voor mensen die zich uitzonderlijk inspannen voor de parochie.    
Dit is de voorkant van het boekje over de geschiedenis. Dit is gemaakt door priester Jan Duin.

Zie in de link geschiedenis het hele document. Deze link kunt u vinden in de rechter zij-balk op deze pagina. 


Geslaagde kerst stalletjes tentoonstelling 

16 december 2012

Er waren ongeveer 40 kerst stallen te bewonderen in de kerk. De helft kwam van parochianen, de andere helft van mevrouw A. Franken uit Ursem. Er waren prachtige exemplaren bij en er was een diversiteit in grootte en materiaal.

Het is mooi om te zien dat een eenvoudige stal met het kerstverhaal op zoveel verschillende manieren is uit te beelden