home‎ > ‎Kerkblad Info‎ > ‎

Parochie blad


De twee maandelijkse uitgave van de parochie heet: Kerk info.         

Anita Bonnet:  Redactie en opmaak
Bets Koning: Typewerk
Dreamteam:  Drukwerk
Tiny v.d. Nes: Verspreiding

Kopij kunt u per email sturen naar:
robsinfo@hetnet.nl
********