home‎ > ‎

Het parochiebestuur

Home  

Voorzitter: de heer L. Weel
Vice Voorzitter: de heer  N. van Baar
Secretaris: de heer T. Conijn
Penningmeester: de heer F. Ruijter
Notulist: mevrouw A. Bonnet

Het bestuur vergadert een keer in de maand voor de eigen parochie, daarnaast zijn er ook nog vergaderingen in ROBS* verband en in PROBILS* verband.
De openbare jaarvergadering is meestal in april.

*ROBS is een regionale samenwerking tussen vier parochies
van de Rijp, Oosthuizen, Beemster en Schermerhorn.

*PROBILS is een regionale samenwerking tussen Purmerend, de Rijp, Oosthuizen, Beemster, Ilpendam, Landsmeer en Schermerhorn

*****************