Home  Parochie Joannes de Doper                                                                     

Jisperweg 56

1464 NG Westbeemster

Tel.: 0299-681476

Op dinsdagmiddag zijn er mensen op de pastorie, iedereen die iets wil vragen of gewoon even langs wil komen is welkom van 14:00 uur tot 16:00 uur.   Het telefoonnummer van de pastorie is 0299-681476 Voor dringende zaken kunt u bellen met: Mevr. Tiny Bleeker 0299-681630 De heer Frans Ruijter 0299-690229. 


Pastorale zorg: Pastoor Marcelo Salão Rocha

Rechtestraat 162

1483BH  Graft-de Rijp

Telefoon 0299-671456  mobiel 06-55727413

email:  marcelaonl@gmail.com


Contactpersoon uitvaart:

Kapelaan Marius Momotz Tel. 06 27402368

mariuszmomot.haarlem@gmail.com

 

Tevens pastorale zorg:  pastor L. Weel en M. Momotz,

diaken J. Noe en M. Kaaijk, Secretariaat : secretariaat@joannes-de-doper-westbeemster.nl


Bankgegevens NL89RABO 034.23.53.551

Parochie H. Joannes De Doper

Jisperweg 56

1464NG

Westbeemster

Bovenstaand rekeningnummer kunt u ook gebruiken voor actie kerkbalans.